2020.gada 17.jūnijā Daugavpils Baltkrievu kultūras centrā (BKC) notika Atvērto durvju diena, kuru organizēja Informācijas centrs iebraucējiem (ICI). Pasākuma ietvaros viesi no dažādām Latvijas pilsētās iepazinās ar baltkrievu tautas svētku “Kupalle” svinēšanas tradīcijām.

Latviešu tradicionālo svētku Līgo priekšvakarā Baltkrievu kultūras centrā notika Informācijas centra iebraucējiem pasākums. Dotā pasākuma mērķis ir klātesošo iepazīšana ar ICI darbību, kā arī ar vasaras saulgriežu svētku svinēšanas tradīcijām dažādās kultūrās. Par to pastāstīja ICI reģionālā punkta “Latgale” vadītāja Ilze Čāmāne un citi semināra dalībnieki.

Lielu interesi izraisīja Kupalles programma, kuru sagatavoja centra radošie kolektīvi. Soliste Anastasija Lukašenoka izpildīja baltkrievu tautas dziesmu “А у садзе рэчанька”, bet ansamblis “Kupaļinka” (vadītājs Večeslavs Petrovs) izpildīja latgaliešu tautas dziesmu “Auga auga rūžeņa” Staņislava Volodjko tulkojumā, baltkrievu valodā un dziesmu “Пойдзем лугам”. Viesi piedalījās Kupalles tautas spēlē “Явар, яваровы людзи” – gāja cauri improvizētajiem vārdiem, lai neiekļūtu noslēgtajā lokā. Ar deju ansambļa “Ļanok” vadītāju Marinu Meduņecku aktīvisti iemācījās baltkrievu tautas deju “Падыспань” un “Карапет”, kā arī daudznacionālās dejas “Oira” deju soļus.

Pasākuma laikā notika arī baltkrievu dekoratīvi lietišķās mākslas meistarklases: “Vicinanka” un “Lelle-talismans”. Semināra dalībnieki ar interesi izgrieza papīra atklātnes ar Kupalles simboliem – sauli un papardes ziedu, kā arī lelli-talismanu “Beragiņa” no lupatiņām. Savus izstrādājumus katrs varēja ņemt līdzi uz mājām.

Par pasākuma kulmināciju kļuva lielā vainaga pīšana. Šajā valdzinošajā maģiskajā darbībā piedalījās visi dalībnieki. Vainags no pļavu ziediem un zālēm, ozolu zariem rezultātā bija spilgts, smaržīgs un … noslēpumains. Ikviens varēja izlīts cauri vainagam, ievēlējoties kvēlāko vēlēšanos.

Bet vēlēšanās bija svētīgas: dzimtā novada uzplaukums, saskaņa un vienotība daudznacionālajā ģimenē, pateicoties šādiem pasākumiem, kā seminārs Baltkrievu mājā, kurš viesus no dažādiem Latvijas nostūriem iepazīstinājis ar baltkrievu Kupalles tradīcijām, latviešu Līgo priekšvakarā.

Informāciju sagatavoja:

Baltkrievu kultūras centrs