Mīļā Daugavpils pilsēta! Mēs, bērnu studijas “Skārbnīca” dalībnieki, no visas sirds sveicam tevi šajā skaistajā 745. jubilejā!

Daugavpils ir pilsēta, kur vienmēr skan mūzika, viss nemitīgi kustās un attīstās. Paldies, ka savā nemitīgajā attīstībā Daugavpils pilsētai piemīt īpaša, neatkātojama atmosfēra, kura motivē uz jauniem sasniegumiem.

Novēlam pilsētai un tās iedzīvotājiem saglabāt neizsmeļamo enerģijas un iedvesmas avotu, lai mūsu laimes un cerību dzirksts nekad neizdzistu!  Mēs, jaunākā pilsētas paaudze, esam lepni sevi saukt par daugavpiliešiem!