2019.gada 14.novembrī Daugavpils Baltkrievu kultūras centrā (BKC) notika svētku koncerts “Veltījums Latvijai”, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai, kurā uzstājās BKC radošie kolektīvi un Daugavpils dzejnieki.

Novembris Latvijai – īpašs mēnesis, kurš aizrit nozīmīgu valsts svētku zīmē: Lāčplēša diena un Latvijas Republikas proklamēšanas diena. Baltkrievu kultūras centrs vienmēr aktīvi atbalsta šos pasākumus, kā arī tradicionāli dāvā svētku koncertu, veltītu tik svarīgajam pasākumam. Tieši tāpēc, neilgi pirms valsts galvenajiem svētkiem, radošie baltkrievu kolektīvi sniedza svētku muzikālo programmu, veltot to Latvijai.

Svētku koncerts tika atklāts ar Latvijas valsts himnas izpildījumu. Pazīstamais baltkrievu dzejnieks Sergejs Panizniks ir izveidojis literāro himnas tulkojumu no latviešu uz baltkrievu valodu un šis dzejolis arī izskanēja svētku koncertā. Ar svētku uzrunu klātesošos sveica Baltkrievu kultūras centra vadītāja un Baltkrievu kultūrizglītības biedrības “Uzdim” priekšsēdētāja Žanna Romanovska, kura atzīmēja Latvijas valsts neatkarības galvenos vēstures atskaites punktus un šo svētku nozīmīgumu.

Koncerta laikā skatītājiem bija iespēja baudīt muzikālo ekskursiju pēc Latvijas ģeogrāfiskajiem novadiem. Ceļojuma sākumpunkts bija Latgale, jo tā ir vieta, kur visagrāk aust saule. Par šo dziedāja bērnu studija “Skārbnīca”, tautas dziesmu ansamblis “Kupaļinka” izpildīja tautas dziesmu latgaliešu valodā, savukārt, deju kolektīvs “Ļanok” izpildīja Latgales deju “Rikavas kadriļa”.

Tālāk ceļojums turpinājās Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē, kur Latvijas zemes dabas skaistuma tēmā izskanēja dziesmas latviešu un baltkrievu valodās, ansambļa “Praļeski”, kora kapellas “Spadčina”, tautas dziesmu ansambļa “Kupaļinka”, deju kolektīva “Ļanok” izpildījumā.

Dzejniece Anastasija Sazankova deklamēja savu dzeju par Baltkrieviju un Latviju, kurā izpauda visu savu mīlestību pret divām dzimtajām valstīm: Baltkrieviju, kurā ir dzimusi un augusi un Latviju, kurā dzīvo un strādā daudzus gadus. Dzejnieks Pāvels Plotņikovs lasīja dzeju, kurā ir akcentēts Latvijas dabas skaistums.

Koncerts aizritēja dvēseliskā svētku atmosfērā un dāvāja skatītājiem pozitīvas emocijas, jo Latvija – unikāla valsts ar savu bagāto vēsturi, kultūru, tradīcijām un talantīgajiem cilvēkiem.

Informāciju sagatavoja:

Baltkrievu kultūras centrs