2018.gada 28.martā Baltkrievu kultūras centru kolektīvu “Kupaļinka”, “Ļanok” un “Praļeski” apvienota komanda novadīja Daugavpils Universitātē (DU) krāsainus baltkrievu ieražu svētkus “Pavasara saucieni” («Гуканне вясны»). Pasākumu organizēja DU studente Galina Kožoroneka.

“Pavasara saucieni” – ir svētki, kas ir saistīti ar dabas atmodu un pavasara saukšanu. Šim rituālam nav konkrēta darbības plāna, bet galvenais - izklaidēties, dziedāt un baudīt dzīvi.

Oi, pavasaris, pavasaris,

Cik tu esi skaists!

Mēs tevi saucam,

Tevi gaidām!

Tā skanēja viena no senajām ieražu dziesmām-saucieniem (pavasariņiem), bet pavasara dziesmas katra panta beigās skanēja “gu-u-u!".

Ansamblis “Kupaļinka” (vadītājs Vjačeslavs Petrovs) kopā ar svētku viesiem dejoja riņķa dejas, spēlēja tautas spēlē “Spilventiņš”, iemācīja soļus baltkrievu dejai “Poļka” un paceļot augsti virs galvas “cīrulīšus” (rituāla cepumi putnu figūru izskatā), sauca pirmos pavasara vēstnešus – migrējošos putnus un pašu Pavasari:

Cīrulīši atlidojiet,

Skaisto Pavasari atnesiet!

Pavasari, Baltkrievu kultūras centra metodistes Marijas Pometjko izpildījumā, nevajadzēja ilgi gaidīt un tā atnāca uz svētkiem, novēlējot visiem ciemiņiem prieku sirdī, saulainas dienas un bagātīgu ražu.

Svētkos piedalījās arī deju kolektīvs “Ļanok”(vadītāja Marina Meduņecka), kas izpildīja jautro baltkrievu deju “Ljavoniha”, ka arī parādīja pamatsoļus baltkrievu dejai “Poļka” visiem, kuri gribēja iemācīt šo deju.

Ansambļa “Praļeski” soliste Julija Hmeļņicka izpildīja tematisko dziesmu “Cīrulītis” (Nila Gileviča vārdi, Eduarda Hanka mūzika).

Pasākuma vadītāja – Baltkrievu kultūras centra vadītājas vietniece Dagnija Litvinovska pastāstīja viesiem par galvenajam svētku “Pavasara saucieni” ieražām un to nozīmi.

Svētku dalībnieki uzdāvināja skatītājiem pavasara noskaņojumu, pozitīvas emocijas un iespaidus, ka arī pārliecību tam, ka drīz atnāks siltas un saulainas dienas.

Informāciju sagatavoja:

DU studente, Galina Kožoroneka